Blog Archives

RSS

Какво е RSS и как да го  добавя в сайта си?   Не е нужно да следиш непрекъснато любим сайт , за да разбереш дали има нова публикация.  RSS  позволява да се абонираш за новини и информация от интернет страници. … Continue reading

Aside | Posted on by | Leave a comment