Category Archives: Search Engine

Семантична прилика между думи

Материалът в тази статия е преведен от научния труд „Sentence Similarity Based on Semantic Nets and Corpus Statistics“ на известните в областта на изкуствения интелект, математика и размити множества Yuhua Li, David McLean, Zuhair A. Bandar, James D. O’Shea, and … Continue reading

Posted in Search Engine | Leave a comment