Category Archives: HTML5

HTML5 News

HTML5 Семантични елементи

Семантичните елементи ясно описват своето съдържание за разработчика и за браузера. Например елементът <table> означава ,че на страницата ще се изобрази таблица. Това е семантичен елемент. Пример за несемантичен елемент е елемента <div>, който не дава никаква представа за това … Continue reading

Posted in HTML5 | Leave a comment