Monthly Archives: August 2013

HTML5 Семантични елементи

Семантичните елементи ясно описват своето съдържание за разработчика и за браузера. Например елементът <table> означава ,че на страницата ще се изобрази таблица. Това е семантичен елемент. Пример за несемантичен елемент е елемента <div>, който не дава никаква представа за това … Continue reading

Posted in HTML5 | Leave a comment

Области на видимост в JavaScript

Фразата „обектно-ориентиран скрипт“ страда от явна неточност, защото JavaScript е изцяло обектно-ориентиран език и да се използва по друг начин е просто невъзможно. За да пишем оптимален код на JavaScript, трябва да разберем как работят обектите в този скриптов език, … Continue reading

Posted in JavaScript | Leave a comment

Таймери на JavaScript

Една много силна страна на javascript е способността за задаване на интервал от време за извършване на необходимо действие или т.н. таймер. В езика са определени две функции за създаване на таймери: setInterval() – изпълнява функция, отново и отново, през … Continue reading

Posted in JavaScript | Leave a comment